Oferta

Agir Label Sp. z o.o. zajmuje się dostarczaniem odzieży ochronnej dla personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej , w tym transportu sanitarnego, służb medycznych i publicznych, ratownictwa medycznego. Odzież zapewnia barierę biologiczną i chemiczną a w połączeniu z ochroną układu oddechowego (półmaskami filtrującymi) oraz ochroną oczu i twarzy (okularami lub goglami ochronnymi, przyłbicą) stanowi doskonałą ochronę całego ciała.
+